ข่าวประชาสัมพันธ์

  อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 8 ปี
2 รูปภาพม.พะเยา จัดอบรมทำแผนพัฒนาบุคลากร รายบุคคล
14 รูปภาพมหาวิทยาลัยพะเยา มอบค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
4 รูปภาพม.พะเยา ร่วมกับ ธปท. จัดเทคนิคการออมเงินและบริหารจัดการหนี้สิ้นบุคลากร
15 รูปภาพ
     ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

  อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

แก้ไขเว็บนี้