ข่าวประชาสัมพันธ์
  อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม
มอบค่าตอบแทนพิเศษ ผศ.ใหม่ 3 ราย
3 รูปภาพ


มหาวิทยาลัยพะเยา มอบป้าย อาหารสะอาด รสชาติ อร่อย ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร ภายในมหาวิทยาลัย
10 รูปภาพ


มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานความก้าวหน้ากีฬา สกอ ครั้งที่36
6 รูปภาพ


มหาวิทยาลัยพะเยา ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2560
8 รูปภาพ
     ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน
  อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

แก้ไขเว็บนี้