ข่าวประชาสัมพันธ์

  อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม





ม.พะเยา ร่วมกับ ธปท. จัดเทคนิคการออมเงินและบริหารจัดการหนี้สิ้นบุคลากร
15 รูปภาพ



มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับพนักงานสายวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1 รูปภาพ



มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี แก่ ผศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์
1 รูปภาพ



กองการเจ้าหน้าที่ เข้าสระเกล้าดำหัว รองอธิการบดี ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
6 รูปภาพ
     ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

  อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

แก้ไขเว็บนี้