ภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรม > มหาวิทยาลัยพะเยา มอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้ ผศ. ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

มหาวิทยาลัยพะเยา มอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้ ผศ. ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่รายละเอียดข่าว ::
มหาวิทยาลัยพะเยา มอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้ ผศ. ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา >>> ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผู้ได้รับแต่งตั้งดังกล่าว เข้ารับมอบค่าตอบแทน จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยาวุธ ประอ้าย สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา ส้มจันทร์ สังกัด คณะวิทยาการจัดการ และสารสนเทศศาสตร์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพันธ์ กังวาล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์ สังกัด คณะนิติศาสตร์ ข่าว /ภาพ : พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า


  
  
  
  
  
ที่มา :กองการเจ้าหน้าที่   
แก้ไขเว็บนี้