ภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรม > ม.พะเยา ฉีดวัคซีน 4 สายพันธุ์ ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

ม.พะเยา ฉีดวัคซีน 4 สายพันธุ์ ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่


  
  
  
  
  
  
  
  
  
ที่มา :กองการเจ้าหน้าที่   
แก้ไขเว็บนี้