ภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรม > มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับพนักงานสายวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับพนักงานสายวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์


  
ที่มา :กองการเจ้าหน้าที่   
แก้ไขเว็บนี้