ภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรม > ม.พะเยา จัดอบรมทำแผนพัฒนาบุคลากร รายบุคคล

ม.พะเยา จัดอบรมทำแผนพัฒนาบุคลากร รายบุคคล


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ที่มา :กองการเจ้าหน้าที่   
แก้ไขเว็บนี้