ภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรม > กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 8 ปี

กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 8 ปี


  
  
ที่มา :กองการเจ้าหน้าที่   
แก้ไขเว็บนี้