ข่าวกิจกรรมทั้งหมด


 • มอบค่าตอบแทนพิเศษ ผศ.ใหม่ 3 ราย
  3 รูปภาพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา มอบป้าย อาหารสะอาด รสชาติ อร่อย ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร ภายในมหาวิทยาลัย
  10 รูปภาพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานความก้าวหน้ากีฬา สกอ ครั้งที่36
  6 รูปภาพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2560
  8 รูปภาพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข HAPPY UNIVERSITY
  6 รูปภาพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี ผศ.ใหม่
  1 รูปภาพ
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

แก้ไขเว็บนี้