ข่าวกิจกรรมทั้งหมด


 • กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 8 ปี
  2 รูปภาพ
 • ม.พะเยา จัดอบรมทำแผนพัฒนาบุคลากร รายบุคคล
  14 รูปภาพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา มอบค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  4 รูปภาพ
 • ม.พะเยา ร่วมกับ ธปท. จัดเทคนิคการออมเงินและบริหารจัดการหนี้สิ้นบุคลากร
  15 รูปภาพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับพนักงานสายวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  1 รูปภาพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี แก่ ผศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์
  1 รูปภาพ
 • กองการเจ้าหน้าที่ เข้าสระเกล้าดำหัว รองอธิการบดี ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
  6 รูปภาพ
 • ม.พะเยา จับมือ ม.นเรศวร ลงนาม MOU ด้านการศึกษา วิจัย
  9 รูปภาพ
 • ม.พะเยา ฉีดวัคซีน 4 สายพันธุ์ ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
  9 รูปภาพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา มอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้ ผศ. ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
  5 รูปภาพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับพนักงานสายวิชาการ
  2 รูปภาพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมทักษะการจัดการความรู้
  7 รูปภาพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา อบรมพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย บุคลากรสายบริการ R2R รุ่นที่ 5
  8 รูปภาพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา อัดฉีดเงินรางวัลแสดงความยินดีบุคลากร
  7 รูปภาพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา มอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้ ผศ. ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
  1 รูปภาพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับพนักงานสายวิชาการ
  1 รูปภาพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
  6 รูปภาพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา อบรมพนักงานขับรถยุคใหม่ ปลอดสารเสพติด
  9 รูปภาพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา พัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายด้านการบริหารงานบุคคล
  6 รูปภาพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับบุคลากรใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
  7 รูปภาพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับพนักงานสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  1 รูปภาพ
 • ม.พะเยา มอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้ รศ. ผศ. ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
  7 รูปภาพ
 • เปิดแล้วหน่วยเสนอชื่อล่วงหน้า เสนอชื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์
  2 รูปภาพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา รดน้ำขอพร คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
  7 รูปภาพ
 • กองการเจ้าหน้าที่ สระเกล้าดำหัวขอพร ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560
  9 รูปภาพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นางศิวพร โภชน์เจริญ ที่เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
  1 รูปภาพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นายอรรถพล มณเฑียร ที่เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
  1 รูปภาพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับพนักงานสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  1 รูปภาพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานเตรียมความพร้อมกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 36 ให้กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา
  5 รูปภาพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”
  6 รูปภาพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมด้านเทคนิคกีฬา การแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”
  5 รูปภาพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับ พนักงานสายวิชาการ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
  1 รูปภาพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา ติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้า บุคลากร สายสนับสนุน การพัฒนางานวิจัยสู่งานประจำ R2R รุ่น 4
  6 รูปภาพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการต้อนรับบุคลากรใหม่ เพื่อชี้แจง แนวทาง การปฏิบัติงาน รวมถึงสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำเดือน มีนาคม 2560
  5 รูปภาพ
 • มอบค่าตอบแทนพิเศษ ผศ.ใหม่ 3 ราย
  3 รูปภาพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา มอบป้าย อาหารสะอาด รสชาติ อร่อย ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร ภายในมหาวิทยาลัย
  10 รูปภาพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานความก้าวหน้ากีฬา สกอ ครั้งที่36
  6 รูปภาพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2560
  8 รูปภาพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข HAPPY UNIVERSITY
  6 รูปภาพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี ผศ.ใหม่
  1 รูปภาพ
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

แก้ไขเว็บนี้