ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

 
รายการ  ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

  
แบบคำขอเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
   
   
   
   

 

 

ที่มา :กองการเจ้าหน้าที่    แก้ไขล่าสุดโดย: pattanapong.sa วันที่: 30 Apr 2018 20:08
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

แก้ไขเว็บนี้