ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านข่าวทั้งหมด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

ประกาศรายชื่อ/ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม
12/5/2564 16:55:39

ประชุมการพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

12/5/2564 16:53:11

การประชุมคณะกรรมการประเมินพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ก.พ.ต.)

12/5/2564 16:51:10

พิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

22/4/2564 9:35:34

รางวัลการประเมินความโปร่งใส (UP-ITA)

5/4/2564 11:03:14

การประชุมการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์

5/4/2564 11:01:54

การประชุมการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

     ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด