054-466-666 ต่อ 1040-1044
ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
08:30 น. – 16:30 น.
ภาพกิจกรรม > จดหมายข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ฉบับเดือนธันวาคม 2562

จดหมายข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ฉบับเดือนธันวาคม 2562


จดหมายข่าว กองการเจ้าหน้าที่
ประจำเดือน ธันวาคม 2562

HAPPY NEW YEAR 2020

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Link ด้านล่าง

http://www.personnel.up.ac.th/ContentRead.aspx?c=จดหมายข่าว